Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах үе шат (ЦАГАЛБАР)


Холбоотой мэдээ

dizzcox-cms